link building 760x400 - لینک سازی، مهمترین فاکتور رتبه بندی وبسایت

لینک سازی، مهمترین فاکتور رتبه بندی وبسایت

موتورهای جستجو برای رتبه بندی صفحه وب تنها متن صفحات را مورد توجه قرار می دهند. هر چه مطلب گذار سایت عبارت های کلیدی بیشتری در متن استفاده کند، به رتبه بندی صفحات بهتر کمک خواهد کرد. البته تمام صفحاتی که رتبه بندی می شوند صرفاً به یکدیگر مرتبط نیستند. هر چه تعداد لینک های یک سایت بیشتر باشد، آن سایت مهم تر خواهد بود. امروزه موتورهای جستجوی مدرن از ترکیب AI، یادگیری ماشینی، لینک ها و آنالیز صفحه برای رتبه بندی وب سایت ها استفاده می کنند. نوع لینک هایی که برای اهداف رتبه بندی استفاده می شوند به لینک های مرتبط محدود می گردد. لینک ها باید به محتوایی که به آن اشاره می کنند مرتبط باشند.

موتورهای جستجو از لینک ها به عنوان راهی برای اندازه گیری آتوریتی و عمومیت سایت استفاده می کنند. به دلیل اینکه اکثر مالکین سایت ها برای ارتقاء رتبه بندی سایت خود از الگوهای بیشماری استفاده می کنند، موتورهای جستجو الگوریتم های خود را به منظور نادیده گرفتن لینک های جعلی (مانند لینک های معروف پست میهمان) و لینک های غیرمرتبط توسعه می دهند.

هر چند لینک ها برای رتبه بندی سایت حائز اهمیت هستند اما مهم ترین فاکتور به شمار نمی آیند. اینکه چقدر لینک ها به رتبه بندی کمک می کنند سوالی است که نمی توان به آن پاسخ داد. اما اینکه آن ها نقش مهمی در رتبه بندی سایت دارند بسیار واضح است. فاکتورهای دیگری نظیر اینکه چقدر دقیق یک صفحه وب کاربر را راضی نگه می دارد نیز حائز اهمیت است. یک صفحه وب با تعداد زیادی لینک میتواند بسیار مهم تلقی شود اما اگر نیازهای کاربر را برآورده نسازد در راس نتایج جستجو قرار نخواهد گرفت. رفع نیازهای اطلاعاتی کاربر هدف اصلی موتور جستجو است.

پروسه کاهش تاثیر لینک های نامربوط تا زمان استفاده از لینک برای اهداف رتبه بندی ادامه خواهد داشت. هدف از این کار فیلتر کردن لینک های جعلی یا نامربوط است که نشان می دهد آیا یک سایت برای عبارت های کلیدی مختلف مهم و مرتبط است یا خیر. موتورهای جستجو از لینک ها به عنوان راهی برای قضاوت در مورد اهمیت صفحه وب ، درک موضوع این صفحه و شناسایی اسپم ها استفاده می کنند. سپس این قضاوت ها منجر به رتبه بندی یا عدم رتبه بندی صفحات وب خواهند شد.

وب سایت ها بر این اصل که کدام یک لینک بیشتری دارند رتبه بندی نمی شوند بلکه موتورهای جستجو بر این اساس که کدام سایت ها برای کاربران بیشتر مفید هستند رتبه بندی را انجام می دهند.­ لینک ها برای تمام صفحات وب مهم هستند زیرا آنها نقش مهمی در رتبه بندی آن ها ایفا می کنند. موتورهای جستجو به خوبی می دانند که سایت های جدید لینک های زیادی ندارند، از این رو همواره به آن سایت ها ترافیک می فرستند. اما تا زمانی که این سایت ها برای کاربران مشهور شوند و لینک دریافت نمایند نمی توانند برای محدوده وسیعی از عبارات کلیدی که ترافیک بالایی دریافت می کنند رتبه بندی شوند.  ایجاد صفحات وبی که بازدیدکنندگان سایت آن را مفید بدانند، از آن لذت ببرند و به دوستان خود آن را پیشنهاد دهند بسیار حائز اهمیت می باشد.